خانه :: اساتید :: اخبار
خدمات ضروری دانشجویان عزیز همچون گذشته غیرحضوری انجام می شود
با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا خدمات همچنان بصورت غیرحضوری و تلفنی انجام خواهد شد  (  10-2-1399  )
روز معلم و هفته آموزش گرامی باد
12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد  (  12-2-1399  )
اقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا
دانشـگاه زنجـان هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است  (  31-1-1399  )
پویش مواسات
مرکز نیکوکاری همدلی و مهربانی، به شکرانه سلامت یاریگر عزیزان نیازمند در استان زنجان خواهد بود  (  31-1-1399  )
ّ
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد (15-2-1399)  
آگهی مزایده تلفن همراه
آگهی مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه (20-2-1399)