خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-3-1395
دانشکده فنی مهندسی

رئيس دانشکده فنی مهندسی

 
دکتر حبيب اله زلف خانی
 
   
تلفن: 13 24 3305 24 (98+)
فکس: 04 32 3228 24 (98+) 
پست الکترونیک: h.zolfkhani[at]znu.ac.ir
صفحه شخصی: http://www.znu.ac.ir/members/zolfkhani_habib
 
   

بازدید امروز: 11