خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-4-1395
دانشکده علوم انسانی

ریاست دانشکده علوم انسانی

 
دکتر امیر مومنی
 
   
تلفن: 99 22 3305 24 (98+)
فکس: 01 32 3228 24 (98+) 
پست الکترونیک am.hezaveh@znu.ac.ir
صفحه شخصی: http://www.znu.ac.ir/members/momeni_amir
 
   

بازدید امروز: 9