خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 25
    بازديد ديروز: 263
    بازديد کل: 374999
بروزرسانی: 26-4-1398
مدیران گروه

مدیر گروه مهندسی عمران
+98 24 3305 2499:تلفن
taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی برق
+98 24 3305 2760:تلفن
elec[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک
+98 24 3305 4130 :تلفن
 dafshari[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی معماری
+98 24 3305 2505 :تلفن
kalami[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
+98 24 3305 4214 :تلفن
l_safari[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری
+98 24 3305 2224 :تلفن
gh_reza[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه مهندسی معدن
+98 24 3305 4345 :تلفن
+98 24 3228 3204 :فاکس
s.karimpouli[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
+98 24 3305 4342 :تلفن
m_r_yousefi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه هنر
+98 24 3305 4138 :تلفن
sara.shahmohamadian[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مواد
+98 24 3305 4364:تلفن
moghaddam[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

بازدید امروز: 6