خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20414   بروزرسانی: 09-10-1396

mehran javanmard

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
راهنماي حرفه اي مدل سازي و آناليز سازه   ترجمهانتشارات مهرجرد مهران جوانمرد-نيما عمراني  1385