خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:573   بروزرسانی: 04-12-1395

Mahdi Eghbali
مهدی اقبالی
استادیار

پست الکترونيکی
---[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eghbali_mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371