خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:2882   بروزرسانی: 07-03-1396

Mahdi Eghbali
مهدی اقبالی
استادیار

پست الکترونيکی
eghbali[at]znu.ac.ir , m_eghbali[at]alumni.iust.ac.ir      edu.eghbali[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eghbali_mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4484

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق 221، صندوق پستی: ​313-45195، کدپستی 38791-45371