خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:16049   بروزرسانی: 15-07-1395

Hashem Ghariblu
هاشم غریب لو
دانشیار

پست الکترونيکی
ghariblu@znu.ac.ir      hgariblu@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghariblu_hashem

تلفن
   0912 341 7200   +98 (0) 24 3305 2810

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده مهندسی -گروه مکانیک

 

 

زمینه های کاری

  • رباتيك (بازوهای رباتی متحرک، رباتهای متحرک و رباتهای با درجات آزادی بالا)
  • طراحی و ساخت سیستمهای مکانیکی و مکاترونیکی (نمونه سازی/تولید سریع، انتقال قدرت پیوسته، سیستمهای تعلیق، ماشینهای ابزار دقیق)