خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9946   بروزرسانی: 07-08-1397

Majeed Heydari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی (به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دانش آموخته برتر آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد (دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

رتبه اول آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران