خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22524   بروزرسانی: 11-07-1397

Amir Masoud Rahimi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1-  کسب تقديرنامه استاد نمونه دانشکده مهندسی (بعنوان برگزيده برتر گروه عمران در سال تحصيلی 92-1391) از معاون محترم آموزشی دانشگاه در ارديبهشت ماه 1392

2- دریافت تقدیرنامه ارائه مقاله برگزيده کنفرانس سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای در اسفندماه 1393 از معاون محترم علمی ریاست جمهوری و معاون محترم وزیر راه، مسکن و شهرسازی

3- کسب رتبه برتر ارزيابی (20درصد بالای ارزيابی) توسط دانشجویان دانشگاه زنجان؛ اعلام شده طی نامه معاون محترم آموزشی دانشگاه در تیرماه 1394

4- دریافت تقدیرنامه پژوهشگر برتر از مرکز تحقیقات کاربردی ناجا در آذرماه 1394