خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1646   بروزرسانی: 10-10-1397

Ehsan Tafakori

علایق پژوهشی

تحليل غير خطي سازه ها

تحليل قابليت اطمينان در طراحي لرزه ای سازه ها

براورد ريسک زلزله در ساختمان ها

مهندسي زلزله بر اساس عملکرد