خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20239   بروزرسانی: 30-10-1396

Amir Masoud Rahimi

مدیریت

1- مدير گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان از 1390/8/9 تا 1392/8/29 .

2- مشاور شهردار زنجان در حوزه حمل و نقل و ترافيک از 1391/9/4 تا 1392/9/3.