خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:20644   بروزرسانی: 13-12-1395

Omid Rahmani
امید رحمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
omid.rahmani (at) znu.ac.ir      omid_rahmani (at) alum.sharif.edu
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani_omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4135

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه دوم، اتاق 204

 

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هوشمند و مواد پیشرفته