خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20239   بروزرسانی: 30-10-1396

Amir Masoud Rahimi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
23 احسان صالحی در حال انجاممهندسی عمران گرایش راه و ترابری کالیبراسیون تغییر خط   استاد راهنما
22 هومن مردمی شهريور  1396مهندسی عمران گرایش راه و ترابری حل مسآله مسیریابی وسیله نقلیه با کالای مرجوعی بوسیله الگوریتم ژنتیک   استاد راهنما
21 سهیلا سعیدی تير  1396مهندسی عمران گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل بررسی تصادفات فوتی و جرحی در تقاطعهای چراغدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)   استاد راهنما
20 علی مرادی مددلو دي  1395مهندسی عمران گرایش راه و ترابری تاثیر تراکم دسترسی بر ظرفیت و سطح سرویس راه ها و نوسانات سرعت   استاد راهنما
19 رضا محمدزاده جمالیان دي  1395مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزیابی ميزان درک رانندگان از تابلوهای ترافیکی   استاد راهنما
18 سعید طاهری مهر  1395مهندسی عمران گرایش راه و ترابری بهینه سازی زمانبندی از طریق هماهنگ سازی تقاطعات نمونه شهر قزوین با استفاده از روش باند عبوری   استاد راهنما
17 حمیده گلشنی‌منفرد بهمن  1394مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزيابی کارايي ترافيکی تقاطع¬های غیرهمسطح DDI و SPUI با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی جریان ترافیک    استاد راهنما
16 فرزاد رحیمی بهمن  1394مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزیابی تبادل های SPUI و TUDI با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز جریان ترافیک   استاد راهنما
15 ميثم عادلي مقدم مهر  1394مهندسی عمران گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل مسيريابي بهينه خطوط شبكه اتوبوسراني در ساختار نرم‌افزارArcGIS (مطالعه موردي شهرستان خمینی‌شهر)   استاد راهنما
14 ساراناز قدیمی دي  1393مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزیابی نحوه بکارگیری چراغ راهنمایی جهت بهبود عملکرد میدان هایی با نرخ جریان زیاد   استاد راهنما
13 فرشاد حمیدی دي  1393مهندسی عمران گرایش راه و ترابری حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با دریافت و تحویل همزمان کالا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی   استاد راهنما
12 سینا رضایی نیا مرداد  1393مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزیابی عوامل موثر بر افزایش تعداد مسافران در مرحله طراحی سامانه اتوبوس تندرو   استاد راهنما
11 وحید عباسی اسفند  1392مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ارزيابی میزان تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر مدیریت سرعت (مطالعه موردی: آزادراه‌ زنجان-تبریز)   استاد راهنما
10 مسعود شاهی جونقانی اسفند  1392مهندسی عمران گرایش راه و ترابری طراحی مدل پیش بینی کلان برای ایمنی جاده ای (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)   استاد راهنما
9 محمدرضا درياباری شهريور  1392مهندسی عمران گرایش راه و ترابری بهبود الگوريتم حل مسائل مسيريابی وسايل نقليه با استفاده از الگوريتم ترکيبی مورچگان   استاد راهنما
8 وحید رجبی توارات دي  1391مهندسی عمران گرایش راه و ترابری بهبود روش حل مسائل دریافت و تحویل همزمان کالا با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک   استاد راهنما
7 احسان رمضانی‌خوانساری آذر  1391مهندسی عمران گرایش راه و ترابری بهینه‎سازی مسئله‎ی مسیریابی خودرو با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی   استاد راهنما
6 آتوسا تنگستانی‌پور بهمن  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل طراحی مدل تأخیر اتوبوس در ایستگاه اتوبوس    استاد راهنما
5 علی اصغر طلائی بهمن  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل برآورد الگوی تقاضای مسافر در شبکۀ راه آهن جمهوری اسلامی ایران   استاد راهنما
4 اباذر ولیزاده آبان  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل طراحی مدل تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی   استاد راهنما
3 محمودرضا اسحق زاده آبان  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل طراحی مدل تقاضای حمل سوخت در شبکه ریلی کشور   استاد راهنما
2 سهیلا میرزایی‌خفری آبان  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل طراحی مدل تقاضای حمل محصولات کشاورزی در سیستم حمل و نقل جاده ای کشور   استاد راهنما
1 حميدرضا نيشابوری قاچکانلو آبان  1387مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی - اجتماعی حمل و نقل ارزيابی تأثير پارک حاشيه‌ای بر تأخير در تقاطع‌های چراغدار شهری    استاد راهنما