خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16829   بروزرسانی: 26-06-1396

Maryam Kalami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی معماری 2. روستا یک و دو3. هندسه کاربردی و هندسه مناظر و مرایا4. نظریه‌ و روش‌های طراحی