خانه  :: اساتید  :: اخبار

تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت
تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت از طریق وباز این پس تغییر رمز حساب کاربری شبکه و اینترنت علاوه بر روال قبلی- که از طریق ورود به دامنه ZNU انجام می گرفت- بصورت تحت وب  از طریق آدرس http://hotspot.znu.ac.ir/change-password قابل انجام می باشد.

رمز جدید انتخابی بایستی ترکیبی از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ [a..z,A..Z]، ارقام [9..0] و علام نشانه گذاری لاتین[# $ % ^ ! @ + - = و ...] باشد.


ارسال شده در مورخه: 13-2-1395

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت

تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت از طریق وب

   

تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۴

اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۴ تعریف شد.

   

احتمال بروز اختلال در سرویس اینترنت دانشگاه

احتمال بروز اختلال در سرویس اینترنت دانشگاه، ساعت ۱۴ الی ۱۶ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

   

راه اندازی درایو ابری

راه اندازی درایو ابری برای کاربران ایمیل دانشگاه زنجان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

مشاهده میزان باقیمانده حجم اینترنت