خانه  :: اساتید  :: اخبار

تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت
تغییر رمز حساب کاربری شبکه واینترنت از طریق وباز این پس تغییر رمز حساب کاربری شبکه و اینترنت علاوه بر روال قبلی- که از طریق ورود به دامنه ZNU انجام می گرفت- بصورت تحت وب  از طریق آدرس http://hotspot.znu.ac.ir/change-password قابل انجام می باشد.

رمز جدید انتخابی بایستی ترکیبی از حروف انگلیسی کوچک و بزرگ [a..z,A..Z]، ارقام [9..0] و علام نشانه گذاری لاتین[# $ % ^ ! @ + - = و ...] باشد.


ارسال شده در مورخه: 13-2-1395

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

احتمال در دسترس نبودن سرویس های مرکز انفورماتیک

روز یکشنبه به جهت بروزرسانی سرورها، دسترسی به سرویس های مرکز انفورماتیک با اختلال همراه خواهد بود

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

احتمال در دسترس نبودن سرویس های مرکز انفورماتیک