خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام زمان مصاحبه درمرحله ارزيابي تخصصي آزمون دكتري 96
اطلاعیه دانشگاه زنجان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396اطلاعیه دانشگاه زنجان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396

 

بنابر اعلام دانشگاه زنجان ، ثبت نام داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی که در ارزیابی مرحله اول ، حدنصاب دانشگاه زنجان را کسب نموده اند و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده اند به شرح ذیل می باشد:

1-مدارک مورد نیاز :

·         مداركي كه داوطلبان بايد به همراه داشته باشند:

·         اصل شناسنامه و كارت ملي- اصل مدرك كارشناسی- اصل مدرك كارشناسي ارشد يا گواهي تأييد شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك، به همراه فرم­هاي شماره یک به صورت تايپ شده .

·         اصل پايان نامه كارشناسي ارشد- مستندات كليه فعاليتهاي علمي و پژوهشي (شامل مقالات چاپ شده در مجلات، كنفرانسها- تأليف يا ترجمه كتاب و...) ريزنمرات دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد)- توصيه نامه علمي (ترجيحاً از استاد راهنما)- مستندات دريافت جوايز با تشويق نامه ها.

·         تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396

·         داوطلبان پذيرفته شده از سهميه رزمندگان بايد مدركي كه نشانه وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد را ارائه نمايند.

·         داوطلبان پذيرفته شده از سهميه مربيان بايد علاوه بر مدارك فوق، اصل حكم كارگزيني و معرفي نامه از معاون آموزشي دانشگاه محل خدمت را نيز به همراه داشته باشند.

·         كارنامه قبولي در آزمونهاي زبان ملي و بين المللي (در صورت درج نمره)

·         ارائه مدارك مشخص كننده وضعیت نظام وظيفه

·         داوطلبان محترم بايستي مبلغ 000/000/1 ريال معادل (یکصد هزار تومان) به حساب شماره 2178622501004 سيبا بانك ملي به نام دانشگاه زنجان واريز و فیش مربوطه را تحویل کارگروه مصاحبه نمايند.

2-شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان :

-احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396

       -دانشگاه زنجان برای داوطلبان دکتری آزمون کتبی به جزء داوطلبان گروه فلسفه آزمون کتبی برگزار نمی کند.

      -مواد امتحانی و منابع رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی به پیوست می باشد.

* لطفاً به توضیحات رشته ها توجه گردد.            

3-محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی :

-ارزیابی تخصصی مربوط به کلیه رشته ها در دانشگاه زنجان ( زنجان - بلوار دانشگاه زنجان ) می باشد برای اطلاع از محل دقیق برگزاری مصاحبه هر گروه به اطلاعیه مربوطه در سایت دانشگاه مراجعه شود .

 4-نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه :

-کلیه داوطلبان که حدنصاب دانشگاه زنجان را کسب کرده اند . لازم است کلیه مدارک ذکر شده در بند1 را در روز برگزاری ارزیابی تخصصی همراه داشته باشند.

     5-برنامه زمانی ارزیابی تخصصی :

دانشكده

نام رشته امتحانی

نام رشته*گرايش

زمان

ساعت

محل

شماره تلفن

توضیحات

كشاورزي

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

28خرداد

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه خاكشناسي

33052717

 

مدیریت منابع خاک

مدیریت منابع خاک

28خرداد

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه خاكشناسي

33052717

 

بيوتكنولوژي كشاورزي

بيوتكنولوژي كشاورزي

14تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه زراعت و اصلاح نباتات

33052301

 

علوم و مهندسی باغباني

علوم و مهندسی باغبانی*اصلاح و بیوتکنولوژی باغبانی

14تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه باغباني

33052840

 

علوم و مهندسی باغباني

علوم و مهندسی باغباني*فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

13تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه باغباني

33052840

 

ژنتیک و به نژادی گیاهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

13تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه زراعت و اصلاح نباتات

33052301

 

بيماري شناسي گياهي

بیماری شناسی گیاهی

22خرداد

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه گياهپزشكي

 

33052433-33054375

داوطلبان در این رشته در زمینه پژوهش نماتد شناسی و ویروس شناسی پذیرفته خواهندشد.

 

 

زراعت

زراعت

11تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه زراعت و اصلاح نباتات

33052301

 

علوم دامی

تغذیه دام

13تیر

8صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه علوم دامي

33052204

 

پردیس دانشگاه

علوم دامی

تغذیه دام

13تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه علوم دامي

33052204 

 

 

علوم دامی

اصلاح نژاد دام

14تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه علوم دامي

33052204 

 

 

 

 

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

13تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی

33052340

 

توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی

18 تیر

8 صبح

دانشكده كشاورزي

دانشگاه زنجان

گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

33052340

 

 

 

دانشكده

علوم انساني

نام رشته امتحانی

نام رشته *گرايش

زمان

ساعت

محل

شماره تلفن

توضیحات

جغرافيا و برنامه ریزی شهری

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

10خرداد

8 صبح

دانشكده علوم انساني

دانشگاه زنجان

گروه جغرافيا

 

33054203

 

جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

10خرداد

8 صبح

دانشكده علوم انساني

دانشگاه زنجان

گروه جغرافيا

33054203

 

آب و هواشناسی

آب و هواشناسي/اقلیم شناسی/

10خرداد

8 صبح

دانشكده علوم انساني

دانشگاه زنجان

گروه جغرافيا

33054203

 

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

17تیر

8 صبح

دانشكده علوم انسانی

کروه زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه زنجان

33054154

 

فلسفه

الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی

31خرداد

8صبح

دانشكده علوم انساني

دانشگاه زنجان

گروه فلسفه

33054175-33054103

امتحان کتبی و مصاحبه بعد از امتحان کتبی خواهد بود.

 

* منابع  آزمون کتبی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی

 گروه فلسفه و معارف اسلامی در نظر دارد از کلیه داوطلبان آزمون کتبی از منابع زیر برگزار نماید.

امتحان کتبی در روز 31 خرداد ماه سال 1396 در ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

1-الشواهد الربوبیه ( بحث وجود نفس-معاد)

2-کلام قدیم ( کتاب تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام-انتشارات اساطیر)

3-کلام جدید (کتاب کلام جدید دکتر حسن یوسفیان انتشارات سمت )

 

دانشكده مهندسی

نام رشته امتحانی

نام رشته * گرايش

زمان

ساعت

محل

شماره تلفن

توضیحات

مهندسي عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران* مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

19تیر

8صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه عمران

33054206

 

مهندسی عمران راه و ترابری

مهندسی عمران*راه و ترابری

19تیر

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه عمران

33054206

 

مهندسي عمران-ژئوتکنیک

مهندسی عمران*ژئوتکنیک

19تیر

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه عمران

33054206

 

مهندسی برق-قدرت

مهندسی برق*قدرت

31خرداد

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه برق

33054070

 

 

مهندسي عمران-سازه

مهندسی عمران*سازه

19تیر

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه عمران

33054206

 

مهندسی برق-کنترل

مهندسی برق*کنترل

31خرداد

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه برق

33054070

 

 

مهندسی برق-الکترونیک

 

مهندسی برق*الکترونیک

 

31خرداد

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه برق

33054070

 

 

مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی و رباتیکز

3تیر

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه كامپيوتر

33052613

 

 

مهندسي مكانيك-مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک*طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

24تیر

8 صبح

دانشكده مهندسي

دانشگاه زنجان

گروه مكانيك

 

33054135

 

 

 

 

 

دانشكده علوم

نام رشته امتحانی

نام رشته *گرايش

زمان

ساعت

محل

شماره تلفن

توضیحات

ریاضی محض

ریاضی*آنالیز

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33054035

 

شيمي-شیمی فیزیک

شیمی *شیمی فیزیک

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه شيمي

33052477

 

ریاضی محض

ریاضی*جبر

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه رياضي

33054035

 

رياضي محض

ریاضی*هندسه/توپولوژی/

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه رياضي

33054035

 

رياضي کاربردی

ریاضی کاربردی*آنالیزعددی

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه رياضي

33054035

داوطلبان در این گرایش در شاخه های معادلات دیفرانسیل و کنترل بهینه مصاحبه و پذیرفته خواهند شد.

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی*تحقیق در عملیات

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه رياضي

33054035

داوطلبان در این گرایش در شاخه گراف و ترکیبات مصاحبه و پذیرفته خواهند شد.

فیزیک

فیزیک*اتمی و مولکولی

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33052264

 

فیزیک

فیزیک*حالت جامد

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33052264

 

فیزیک

فیزیک*فیزیک نجومی

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33052264

 

شيمي-شیمی تجزیه

شیمی *شیمی تجزیه

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه شيمي

33052477

 

شیمی-شیمی معدنی

شیمی *شیمی معدنی

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه شيمي

33052477

 

شیمی-شیمی آلی

شیمی *شیمی آلی

30خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه شيمي

33052477

 

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

30خرداد

8صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه شيمي

33052477

 

علوم و فناوری نانو نانو فیزیک

علوم و فناوری نانو نانو فیزیک*نانوساختارها

10خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33052540

 

علوم و فناوری نانو نانو فیزیک

علوم و فناوری نانو نانو فیزیک*نانو فوتونیک

10خرداد

8 صبح

دانشكده علوم

دانشگاه زنجان

گروه فيزيك

33052540

 

 

 

- تذکر مهم :

* کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند ، توجه داشته باشند که پذیرش آن ها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود .

 

دریافت فرم شماره 1

 


ارسال شده در مورخه: 2-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت آموزشی

درخواست همکاری در آزمون نظام مهندسی 1397

درخواست همکاری در آزمون نظام مهندسی 1397 (20 و 21 اردیبهشت سال جاری)

   

درخواست همکاری در آزمون کارشناسی ارشد 1397

درخواست همکاری در آزمون کارشناسی ارشد 1397 (6 و 7 اردیبهشت 97)

   

بر گزاری کارگاه آموزشی بمناسبت هفته آموزش

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان بمناسبت هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم برگزار می کند:

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت آموزشی

پذيرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان)