خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاهطی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر مجید مقدادی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی، دکتر احمد رحمانی عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و دکتر سیدحسام الدین آل یاسین عضو هیأت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی، دکتر یوسفعلی عابدینی عضو هیأت علمی گروه فیزیک، دکتر پریسا علمداری عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی و دکتر فرهاد صمیمی نمین عضو هیأت علمی گروه معدن به عنوان مدیران گروه های مذکور منصوب شدند و از دکتر حبیب اله زلفخانی در سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی، دکتر یوسف فتحی در سمت معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، دکتر فریبا مبینی در سمت مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی، دکتر محسن بیگدلی در سمت مدیر گروه آموزشی فیزیک، دکتر احمد گلچین در سمت مدیر گروه آموزشی خاکشناسی و دکتر علی رفیعی در سمت مدیر گروه آموزشی معدن تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر مجید مقدادی استادیار گروه آموزشی کامپیوتر، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه تهران، رشته کامپیوتر درسال 1369 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف، رشته کامپیوتر در سال 1373 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه قاضی ترکیه، رشته کامپیوتر در سال های 1389 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 48 عنوان

مقالات مجلات: 15 عنوان

مقالات همایش ها: 33 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 10 مورد

 دکتر احمد رحمانی استادیار گروه آموزشی علوم ورزشی ، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه شهید باهنر کرمان، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 72-1368 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه گیلان، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 76-1374 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه تهران، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 91-1387 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 48 عنوان

مقالات مجلات: 8 عنوان

مقالات همایش ها: 40 عنوان

طرح های پژوهشی: 2 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 7 مورد

دکتر سیدحسام الدین آل یاسین استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات انگلیسی طی سال های 66-1362 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علامه طباطبایی، رشته آموزش زبان انگلیسی طی سال های 71-1367 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه تهران، رشته آموزش زبان انگلیسی طی سال های 85-1379 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 20 عنوان

مقالات مجلات: 11 عنوان

مقالات همایش ها: 9 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 37 مورد

دکتر یوسفعلی عابدینی دانشیار گروه آموزشی فیزیک، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز، رشته فیزیک طی سال های 65-1358 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران، رشته آموزش فیزیک جو و هواشناسی طی سال های 70-1367 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه علوم پایه زنجان، رشته فیزیک طی سال های 79-1373 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 91 عنوان

مقالات مجلات: 11 عنوان

مقالات همایش ها: 80 عنوان

طرح های پژوهشی: 12 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 48 مورد

کتب: 2 مورد

دکتر پریسا علمداری استادیار گروه آموزشی خاکشناسی، دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تبریز ، رشته پیدایش و رده بندی خاک طی سال های 90-1381 گذرانده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 35 عنوان

مقالات مجلات: 9 عنوان

مقالات همایش ها: 26عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 9 مورد

دکتر فرهاد صمیمی نمین استادیار گروه آموزشی معدن، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، رشته مهندسی معدن طی سال های78 -1374 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه شهیدباهنر کرمان، رشته مهندسی معدن-استخراج طی سال های 83-1380 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، رشته مهندسی معدن-اسنخراج طی سال های 88-1383 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 37 عنوان

مقالات مجلات: 11 عنوان

مقالات همایش ها: 26 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 11 مورد

 

;
ارسال شده در مورخه: 9-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

اعلام قطعی برق

از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

   

انتصابات صورت گرفته

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه

   

روز زمین پاک دانشگاهیان در کنار پل تاریخی میربهاءالدین

روز جهانی زمین پاک امسال با شعار "نه گفتن به زباله های پلاستیکی" برگزار شد

   

برگزاری نشست دبیران انجمن های علمی و دانشجویی

نشست دبیران انجمن های علمی و دانشجویی با حضور امام جمعه محترم زنجان برگزار شد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

انتصابات صورت گرفته