خانه  :: اساتید  :: اخبار

عقد تفاهم‌نامه همکاری
عقد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های زنجان و علاء‌الدین کیقباد ترکیهتوافق‌نامه همکاری بین دانشگاه زنجان با دانشگاه علاء‌الدین کیقباد ترکیه منعقد شد.  به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، توافق‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشگاه‌های زنجان و علاء‌الدین کیقباد ترکیه با حضور مسئولان این مراکز علمی منعقد شد.

  بر پایه این تفاهم‌نامه، 8 مورد همکاری علمی و اجرایی مورد توجه و امضا قرار گرفت که شامل ایجاد شرایطی برای برقراری همکاری و ارتباط‌های متعارف بین طرفین در مورد فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی است که شامل تبادل دانشگاهی دانشجو و استاد خواهد بود.

  همچنین از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه، ایجاد زمینه طرح‌های پژوهشی مشترک هر دو طرف برای اجرای طرح مشترک پژوهشی است.همچنین برگزاری و شرکت در برنامه‌های علمی و فرهنگی از سوی هر دو طرف توافق‌نامه که شامل برگزاری سمینار، کنفرانس، کنگره، کارگاه، نمایشگاه و غیره است.

  راهنمایی مشترک پایان‌نامه‌های دکترا در زمینه تسهیل و تشویق پایان‌نامه‌های دکترای مشترک از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.  ایجاد و راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی با مدرک مشترک یا مدرک دوگانه و همچنین تامین مالی برنامه‌ها و توجه به شرایط قانونی که باید پیش از هرگونه فعالیت همکاری، همه جزئیات به توافق دو طرف برسد، از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه منعقد شده است.

  شایان ذکر است که با عقد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های صورت گرفته بین دو دانشگاه به مدت سه سال اعتبار داشته و در آینده قابل تمدیدخواهد بود.

لینک به منبع


ارسال شده در مورخه: 1-7-1396