خانه  :: اساتید  :: اخبار

جایگاه هجدهم برای دانشگاه زنجان در ویرایش ۲۰۱۸ تایمز
جایگاه هجدهم برای دانشگاه زنجان در ویرایش ۲۰۱۸ تایمزدانشگاه زنجان جایگاه هجدهم را به لحاظ موضوع - رشته در رتبه‌بندی موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داد.  به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، دانشگاه زنجان در جایگاه هجدهم به لحاظ موضوع - رشته در رتبه‌بندی موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ قرار دارد.

  دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» در این رتبه‌بندی جایگاه‌های نخست تا هجدهم را از آن خود کرده‌اند.

  رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه های پیشرو دنیا را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند.  ۱۴ موسسه از ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست ۱۰۰۰ موسسه برتر قرار گرفته‌اند، در حالی که در ویرایش پیشین این نظام ۱۳ موسسه ایرانی در این فهرست بودند.

  در ویرایش نهایی نظام رتبه‌بندی «تایمز» یک هزار و ۱۰۲ موسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.  اما موضوعات مختلفی نیز در ارزیابی‌ها مدنظر قرار گرفته است.طبق گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه آموزش عالی «تایمز»، «دانشگاه آکسفورد» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه های جهان است.

  رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی اعلام شده است.همچنین وزن هر یک از شاخص‌ها در این رتبه‌بندی مشخص شده است.

لینک این خبر

سایر منبع اینجا و اینجا


ارسال شده در مورخه: 11-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشگاه زنجان در آئينه رسانه

به گزارش خبرگزاری ایلنا

حمیده زرآبادی در زنجان از حقوق دانشجویان می‌گوید

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشگاه زنجان در آئينه رسانه

پذيرش اولین پژوهشگر پسادکترای در دانشگاه زنجان