خانه  :: اساتید  :: اخبار

به گزارش خبرگزاری ایلنا
حمیده زرآبادی در زنجان از حقوق دانشجویان می‌گویددر مراسمی به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست

حمیده زرآبادی در زنجان از حقوق دانشجویان می‌گوید

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه زنجان سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حمیده زرآبادی به دعوت  کمیته زنان انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان به این شهر سفر می کند.

برنامه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان روز ۱۵ آبان برگزار خواهد شد.

http://www.ilna.ir

;
ارسال شده در مورخه: 15-8-1396