خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه آموزش آشنایی با محلول سازیفرم ثبت نام شركت در کارگاه آموزش محلول سازی

شروع کلاس تئوری:

راس ساعت :8/30 صبح الی 11/30

 تاریخ برگزاری:97/09/08

محل برگزاری: دانشگاه زنجان،آمفی تئاتر دانشکده علوم، روبروی کتابخانه مشترک، طبقه ی سوم

شروع کارگاه عملی:

راس ساعت: 13 الی 18

تاریخ برگزاری:97/09/08

محل برگزاری:دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، آزمایشگاه شیمی معدنی، طبقه همکف


ارسال شده در مورخه: 23-08-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

کتاب آقای دکتر نوروزیان با عنوان

مبدل های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها منتشر شد

   

کتاب اصول و مبانی شطرنج، تالیف آقای دکتر جبار سیف پناهی

از اساتید گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی منتشر گردید

   

بیست و ششمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

ویژه هفته پژوهش و فناوری

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان