خانه  :: اساتید  :: اخبار

چاپ دو عنوان کتاب
توسط اساتید دانشکده علومکتاب مغناطوهیدرودینامیک خورشید توسط آقای دکتر حسین صفری از اساتید گروه فیزیک و کتاب احیای رودخانه رویکرد راهبردی برای برنامه ریزی و مدیریت توسط آقای دکتر جابر اعظمی از اساتید گروه علوم محیط زیست منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 03-02-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقای دکتر علی مرصعی

از اساتید گروه ریاضی دانشکده علوم منتشر شد (28-03-1398)

   

مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی

بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی تا پایان خردادماه (19-03-1398)

   

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

به عنوان پایان نامه برتر کشور (14-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان