خانه  :: اساتید  :: اخبار

گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان با مشارکت خانه معدن استان زنجان، سازمان برگزار می کند
دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، زمان: 13 آذر 98در دهه­ های اخیر، توجه عمومی به مسائل زیست­ محیطی افزایش یافته، به گونه ای که توسعه بسیاری از بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. معادن و صنایع معدنی نیز به دلیل داشتن اثرات تخریبی بر محیط زیست از این مسئله جدا نبوده و نیازمند توجه ویژه­ای هستند. برای نیل به توسعه پایدار لازم است تا جنبه­ های محیط زیستی معادن و صنایع معدنی مطالعه و تکنولوژی ها و روش های کنترلی جدید در این خصوص معرفی گردند. با این هدف گذاری در سال گذشته اولین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران به همت و تلاش متخصصان گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان با مشارکت خانه معدن استان زنجان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان اتاق بازرگانی صنایع معادن استان، نظام مهندسی معدن استان و سازمان محیط زیست استان در سطح ملی برگزار شد. استقبال متخصصان این عرصه از اولین دوره این کنفرانس و رسالت دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه سبز ایران، باعث گردید که بلافاصله برنامه ریزی برای دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران آغاز گردد. در دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، سعی خواهد شد تا با کنار هم قرار دادن متخصصان معدن، صنایع معدنی و محیط زیست در به حداقل رساندن اثرات نامطلوب معدنکاری، آشنایی با تکنولوژی های نوین در این عرصه و نیل به توسعه پایدار در سطح ملی با تمرکز ویژه بر استان زنجان نقشی موثرتری ایفا گردد.


ارسال شده در مورخه: 05-06-1398