خانه  :: اساتید  :: اخبار

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می نماید.
اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران     در جهت هم اندیشی و ارتقاء مشارکت علمی شبکه ملی پژوهشگران زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران توسط پژوهشکده فناوری های نوین زیستی و اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی و قارچهای کوهی و پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان مقارن با دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی از تاریخ 22 الی 24 آبانماه 1398 برگزار می گردد.

 

پوستر نشست تخصصی


ارسال شده در مورخه: 01-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان (26-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا