خانه  :: اساتید  :: اخبار

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می نماید.
اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران     در جهت هم اندیشی و ارتقاء مشارکت علمی شبکه ملی پژوهشگران زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران توسط پژوهشکده فناوری های نوین زیستی و اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی و قارچهای کوهی و پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان مقارن با دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی از تاریخ 22 الی 24 آبانماه 1398 برگزار می گردد.

 

پوستر نشست تخصصی


ارسال شده در مورخه: 01-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

حضور و مشارکت پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش 98 (26-09-1398)

   

برگزاری اولین نشست تخصصی

برگزاری اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچهای کوهی توسط دانشگاه زنجان (26-08-1398)

   

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند.

پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی-ترویجی مبانی تولیدوفرآوری گیاهان دارویی مینماید (06-08-1398)

   

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می نماید.

اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران (01-08-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

برگزاری اولین نشست تخصصی