خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برگزار می کند
مدلسازی هارمونیکی ترانسفورماتور توربین بادی، زمان: 4 آذرماه ساعت 11
ارسال شده در مورخه: 02-09-1398