خانه  :: اساتید  :: اخبار

فراخوان اولویت های پژوهشی و فناوری
سال 98 استان زنجاناز اعضای محترم هیأت علمی دعوت می گردد با مطالعه‌ی راهنمای پیوست، پروپوزال های خود را در قالب فرم‌های مربوطه حداکثر تا مورخ 98/09/17 از طریق ایمیل به دفتر فناوری و ارتباط با جامعه ارسال فرمایید.

ایمیل دریافت پروپوزال‌ها: project_ex@znu.ac.ir

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33052824

نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

عناوین اولویتها

فرم کاربرگ طرح پژوهشی

راهنمای تدوین کاربرگ طرح پژوهشی


ارسال شده در مورخه: 10-09-1398