خانه  :: اساتید  :: اخبار

گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان برگزار می کند
دوره آموزشی ایمنی آزمایشگاهی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد) ، زمان: پنج شنبه 24 بهمن 98 ساعت 8:30 الی 12:30دوره آموزشی ایمنی آزمایشگاهی

(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

 

پنج شنبه 24 بهمن 98 ساعت 8:30 الی 12:30

دانشکده علوم، کلاس 2 شیمی

 


ارسال شده در مورخه: 05-11-1398