خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته در ماه های اخیر
طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شدطی ماه های اخیر با صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر رحیمه سپهری عضو هیأت علمی گروه علوم دامی به عنوان مدیر گروه پژوهشی علوم دامی پژوهشکده دانشگاه، دکتر امیر معصومی عضو هیأت علمی گروه فیزیک و دکتر علیرضا یوسفی عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی به عنوان مدیران گروه های مذکور منصوب شدند. همچنین از دکتر رضا معصومی، دکتر سعید قنبری و دکتر فرید شکاری در مدت تصدی مدیریت گروه های مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر رحیمه سپهری استادیار گروه علوم دامی، دوره‏ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه زنجان به ترتیب در رشته های مهندسی کشاورزی-علوم دامی و ژنتیک اصلاح دام، طی سال های 77-1373 و 82-1380 گذرانده است. دوره دکتری وی در دانشگاه تبریز، رشته علوم دامی- اصلاح دام طی سال های 95-1390 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 13 عنوان

مقالات مجلات: 3 عنوان

مقالات همایش ها: 10 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 1 مورد

 

دکتر امیر معصومی استادیار گروه فیزیک، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، رشته فیزیک در سال های 82-1378 گذرانده است. دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و رشته فیزیک به ترتیب طی سال های 85-1383 و 91-1385 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 23 عنوان

مقالات مجلات: 10 عنوان

مقالات همایش ها: 13 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 13 مورد

 

دکتر علیرضا یوسفی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دوره‏ کارشناسی، کارشناسی ارشد (83-1381) و دکتری (رشته علوم علف های هرز،88-1384) خود را در دانشگاه تهران گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 100 عنوان

مقالات مجلات: 47 عنوان

مقالات همایش ها: 53 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 37 مورد

اختراعات و اکتشافات: 1 مورد

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 19-12-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

شهادت حضرت امام باقر (ع) تسلیت باد

سالروز شهادت شکافنده علوم حضرت امام محمدباقر علیه السلام تسلیت باد (07-05-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

ارتقای علمی 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه