خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته ماه اخیر
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شدطی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر پرویز احمدی عضو هیأت علمی گروه ریاضی به عنوان رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دکتر امیرجواد مرادلو عضو هیأت علمی گروه عمران و دکتر امیر مومنی هزاوه عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان مدیر گروه های مذکور منصوب و از زحمات دکتر رامین دوست محمدی در طول تصدی ریاست کتابخانه مرکزی، دکتر حسن طاهرخانی و دکتر قربان ولیی در دوران مدیریت های گروه عمران و ادبیات فارسی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر پرویز احمدی دانشیار گروه آموزشی ریاضی، دوره‏ کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (معادلات دیفرانسیل) طی سال های 80-1378 گذرانده است. دوره دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (هندسه دیفرانسیل) طی سال های 87-1381 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

کتاب: یک جلد (تالیف)

تعداد کل مقالات: 25 عنوان

مقالات مجلات: 16 عنوان

مقالات همایش ها: 9 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 31 مورد

 

دکتر امیرجواد مرادلو دانشیار گروه آموزشی عمران، دوره‏ کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران و رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب طی سال های 78-1376 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در دانشگاه تربیت مدرس و رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی طی سال های 85-1378 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 67 عنوان

مقالات مجلات: 19 عنوان

مقالات همایش ها: 48 عنوان

طرح های پژوهشی: 6 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 38 مورد

 

دکتر امیر مومنی هزاوه استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب: 3جلد تالیف، یک جلد ترجمه

تعداد کل مقالات: 22 عنوان

مقالات مجلات: 11 عنوان

مقالات همایش ها: 11 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 33 مورد

;
ارسال شده در مورخه: 27-10-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

اولین جلسه آمایش آموزش عالی استان زنجان

اولین جلسه آمایش آموزش عالی استان زنجان با حضور روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان زنجان برگزار شد (06-12-1399)

   

ارتباط مردمی ریاست دانشگاه زنجان

از ساعت 8:30 تا 10 صبح روز دوشنبه 20 بهمن 1399- تلفن 111 (15-11-1399)

   

دریافت گواهینامه کتاب برتر توسط استادیار دانشگاه زنجان

کتاب دکتر علی مرصعی استادیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان به عنوان کتاب برتر شناخته شد (17-06-1399)

   

شهادت حضرت امام باقر (ع) تسلیت باد

سالروز شهادت شکافنده علوم حضرت امام محمدباقر علیه السلام تسلیت باد (07-05-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

اساتید دانشگاه زنجان در میان 2 درصد افراد پراستناد