خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب عنوان کتاب برگزیده برای کتاب استاد دانشگاه زنجان
کتاب دکتر نصراله عباسی با عنوان اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها درهمایش انجمن دیرینه شناسی به عنوان کتاب برگزیدههمایش انجمن دیرینه شناسی ایران برای سیزدهمین بار به صورت مجازی (آنلاین)، به میزبانی دانشگاه اصفهان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه‌های دیرینه شناسی و چینه نگاری برگزار شد.

در این همایش کتاب دکتر نصراله عباسی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی با عنوان اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها درهمایش انجمن دیرینه شناسی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.

لازم به ذکر است پیش از این نیز این کتاب به عنوان کتاب سال انجمن زمین شناسی ایران انتخاب شده بود.

 

;
ارسال شده در مورخه: 04-12-1399