خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19757   بروزرسانی: 31-05-1396

Davood Afshari
داود افشاری
استادیار

پست الکترونيکی
dafshari[at]znu.ac.ir      dafshari[at]kth.se
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afshari-davood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4130

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق219، کدپستی 38791-45371

 

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

ارائه توصیه نامه تنها به دانشجویانی که با اینجانب پایان نامه تحصیلی داشته اند و یا در درس اخذ شده نمره الف کسب کرده اند میسر می باشد.