خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21399   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

دروس


دروس نيمسال دوم
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
تحلیل تجربی تنش 1Experimental Stress Analysis 1
تکنولوژِی جوشکاری Welding Technology
مقطع تحصيلي کارشناسي 
روش های تولید و کارگاهProduction and Manufacturing Methods

 

 

Copyright © 2018, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir