خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20242   بروزرسانی: 01-08-1396

Rasoul Moharrami

علایق پژوهشی

-        تحلیل، اندازه گیری و مهندسی تنش هاي پسماند

-        تحليل تجربي تنش در سازه های مهندسی

-        مکانيک شکست کاربردي

-         تکنولوژی جوشکاری