خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28195   بروزرسانی: 26-06-1398

Ehsan Khavasi

Publications in Journals

International ISI11.  Javad Rahimi, Esmaeil Poursaeidi and Ehsan Khavasi
Stress analysis of a second stage gas turbine blade under asymmetric thermal gradient
Mechanics & Industry (2019)  DOI: https://doi.org/10.1051/meca/2019041. 
International ISC10.  Ehsan Khavasi, Pouriya Amini, Javad Rahimi & Mohammad Hadi Mohammadi 
Investigation of the interfacial instability in a non-Boussinesq density stratified flow using linear stability theory
Cogent Engineering (2019)  DOI: https://doi.org/10.1080/23311916.2019.16. 
International ISI9.  Ehsan Khavasi, Bahar Firoozabadi
Linear spatial stability analysis of particle‑laden stratified shear layers
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Vol. 41 (2019)  DOI: https://doi.org/10.1007/s40430-019-1745-. 
International ISC8.  Saba Teymouri, Ehsan Khavasi
Numerical simulation of three-dimensional and bidisperse particle-laden turbidity current in an experimental channel in presence of obstacle  
Amirkabir Mechanical Engineering Journal (2018)  DOI: 10.22060/mej.2018.14882.5967. 
International ISC7.  Ehsan Khavasi, ​Saeid Nasiri, Esmaeil poursaeidi
Analysis and Simulation of Surge phenomena in the axial Compressor of GE-frame 6 gas Turbine
Amirkabir Mechanical Enginnering Journal (2018)  DOI: http://dx.doi.org/10.22060/mej.2018.1418.  [Abstract  ]
International ISC6.  Saba Teymouri, Ehsan Khavasi, Hamid Yousefi
Numerical investigation of lock-exchange turbidity current in stratified environment
Amirkabir Mechanical Enginnering Journal (2018)  DOI: http://dx.doi.org/10.22060/mej.2018.1406. 
International ISI5.  E. Khavasi, B. Firoozabadi
Experimental study on the interfacial instability of particle-laden stratified shear flows  
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2018) . 
International ISC4.  H. Yousefi, E. Khavasi, S. Teymouri, P. Nazmi, Z. Mashhadi
The Eulerian-Lagrangian and Eulerian-Eulerian methods combination for numerical modeling of the particle laden density current
Modares Mechanical Engineering (2018)  DOI: 2.  [Abstract  ]
International-ISI3.  Pouriya Amini · Ehsan Khavasi · Navid Asadizanjani
Linear Stability Analysis of Two Way Coupled Particle Laden Density Current
Canadian Journal of Physics (2016P. 25 DOI: 1. 
International-ISI2.  Khavasi, E., Firoozabadi, B., Afshin
Linear analysis of the stability of particle-laden stratified shear layers
Canadian Journal of Physics (2013P. 24 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI1.  Khavasi, E., Afshin, H., Firoozabadi, B.
Effect of selected parameters on the depositional behaviour of turbidity currents
J. Hydraulic Res. Vol. 50 Issue 1 (2012PP. 69-27 DOI: 1.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 10. ​توحید مقیمی، احسان خواصی، اسماعیل پورسعیدی
انتقال حرارت و رهگیری ذرات غبار در مجرای ریبدار درون پره متحرک توربین گازی GEF9
Heat transfer and particle trajectory in ribbed rotating turbine blade GEF9

بیست و ششمین کنفرانس مهندسی مکانیک​ (ISME)


6 - 4 ارديبهشت 1397.  
International 9. سعید نصیری، احسان خواصی، اسماعیل پورسعیدی
تحلیل و شبیه‌سازی پدیده ی سرج در کمپرسور محوری توربین گاز
Investigation and simulation of surge in axial compressor of gas turbine

​بیست و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (ISME)


6 - 4 ارديبهشت 1397.  
International 8. صبا تیموری، احسان خواصی، حمید یوسفی
شبیه سازی عددی جریان چگال رهاسازی توده حاوی ذره در محیط لایه بندی شده برروی بستر دارای شیب با استفاده از روش گردابه های بزرگ در نرم افزار اپن فوم
Numerical investigation particle laden lock-exchange density current in stratified ambient on sloping bed with LES method in OpenFOAM

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (ISME)


6 - 4 ارديبهشت 1397.  
National 7.  مرتضی خیاطی، امید رحمانی، احسان خواصی
Numerical optimization of the injection time in RTM with neural network and genetic algorithm
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
دانشگاه علم و صنعت, تهران-ایران, 11 - 13 May 2017.  
International 6.  زهرا مشهدی، احسان خواصی، جعفر غضنفریان
بررسی عددي جریان گل آلود سه بعدي حاوي دو دسته ذره با قطرهاي متفاوت در یک کانال
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (ISME)
12 - 14 ارديبهشت 1396.  
International 5.  هومائیتی هرمزدی محمدآبادی، ​احسان خواصی، ارمیا فروزنده
بررسی تأثیر تمهیدات معماری اقلیم شهر یزد در بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان مسکونی با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد-ایران - 4 اسفند 1394.  
International 4.  Maboodi, M., Khavasi, E., Sadat Rasoul, S. S.,
Feasibility study and designing a solar energy saving system in dams
2nd international conference of IEA (Iran Energy Association)
Iran Energy Association, Theran-Iran, 10 - 11 December 2015.  
International 3.  Faghihi, Z., Khavasi, E.,
Investigation of the effect of the wavenumber, shear layer thickness to density layer thickness ratio on the instability of the stratified shear layer
3rd National and 1st International conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering
University of Malek-e-Ashtar, Theran-Iran, 17 - 18 February 2016.  
International 2.  Khavasi, E., Jamshidnia, H., Firoozabadi, B., Afshin, H
Experimental investigation of flow structure of a density current encountering a basal obstacle
8th International Symposium on Ultrasonic Doppler Methods for Fluid Mechanics and Fluid Engineering, ISUD8 (2012)
19 - 21 September 2012.  
National 1.  اسماعیل پورسعیدی، ​احسان خواصی، جواد رحیمی
آنالیز حرارتی پره متحرک ردیف دوم در پره توربین گازی GEF9
Thermal analysis of second stage of GEF9 gas turbine blade
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
دانشگاه شهرکرد, شهرکرد-ایران آبان 1395.