خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28195   بروزرسانی: 26-06-1398

Ehsan Khavasi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن هیدرولیک ایران و نماینده دانشگاه زنجان در انجمن