خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26728   بروزرسانی: 26-01-1398

Isa Ahmadi

علایق پژوهشی

1- مکانیک محاسباتی

2- ماکرومکانیک و میکرومکانیک مواد کامپوزیتی

3- روشهای عددی