خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9946   بروزرسانی: 07-08-1397

Majeed Heydari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اقتصاد کلان2. طراحی، تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها3. پویایی های سیستم4. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه5. کنترل کیفیت آماری6. مبانی تحقیق در عملیات7. آمار و احتمال مهندسی8. اقتصاد مهندسی9. مدیریت و کنترل پروژه