خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4401   بروزرسانی: 31-01-1398

Seyyed Mohammad Shoaei

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران, ایران, مهندسی عمران-آب

کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

کارشناسی : صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران, ایران, مهندسی عمران-آب