خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4400   بروزرسانی: 31-01-1398

Seyyed Mohammad Shoaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک سیالات2. اصول مهندسی سدسازی3. مهندسی آب و فاضلاب و پروژه4. ماشینهای آبی5. مبانی اکولوژی6. مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها7. مدلسازی جریان و آلودگی آبهای سطحی8. مهندسی محیط زیست