خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22544   بروزرسانی: 13-04-1397

Madjid ABBASI

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو هیات مدیره بنیاد پروفسور ثبوتی

- عضو پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان