خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29300   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi

علایق پژوهشی

 

 

-پیچیدگی   محاسبات

-بهینه سازی

-پردازش موازی