خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29300   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi

مدیریت

 

 

-مدیریت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه زنجان 1381-1384

-مدیریت گروه کامپیوتر 1384-1386