خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29300   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

دبیر انفورماتیک سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق و الکترونیک در دانشگاه زنجان

 

عضو شورای آموزشی دانشگاه زنجان

عضو  شورای ستاد رفاهی دانشگاه زنجان