خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18576   بروزرسانی: 08-06-1396

Saeed Abbasi, School of Civil Engineering
سعید عباسی
استادیار

پست الکترونيکی
Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir      (Abbasi.Saeed@Hotmail.com)
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-saeed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2368

فکس
   +98 (0) 24 3228 +98-24-33583204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313

 

ضمن تشکر از ارتباط شما، ایمیل شما ساعت 22:00 بازبینی خواهد شد.