خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25621   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران (و UNSW استرالیا) , عمران-عمران , 1391
زمینه رساله : ارتعاشات-کنترل

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبريز, ايران, عمران-سازه های هیدرولیکی , 1379-1377
استاد راهنما : دکتر يوسف حسن زاده

کارشناسی : علم و صنعت ايران, ايران, عمران-عمران , 1377-1373

کارشناسی : علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی عمران